Kleiven

23 Apr 2019

Kleiven

Kleiven

Omtekking med Glasert Tvilling titansort takstein.

Omtekking av 400 kvadratmeter hovedtak og garasje med glasert tvilling titansort takstein.

Tilvirket og montert nye beslag, takrenner og nedløp.