Cappes vei

16 Apr 2019

Cappes vei

Cappes vei– Båndtekket takopplett og Velux vindu

Her tilvirket og leverte vi komplett takopplett med båndtekking i lakkert aluminium og Velux vindu.

All oppbygging med treverk og konstruksjon + tillaging ble utført på verkstedet.