Nye Voss Gymnas (ventilasjon)

16 Apr 2019

Nye Voss Gymnas (ventilasjon)

Nye Voss Gymnas – montasje ventilasjon

Her var vi underentreprenør for GK Inneklima.

Levert og montert ventilasjonsanlegg til nybygg på 12.000 kvm. Skolebygget inneholder kontorer, klasserom, idrettshall og garderober. Det ble installert 9 aggregater. Vi installerte også storkjøkkenventilasjon, brannventilasjon, varmepumper, vav styringer, befuktere, samt nødvendig brannisolering av anlegget.