Cresendo

26 Apr 2016

Cresendo

Bolig prosjekt oppført i Rådalen i regi av NCC

Våre arbeider besto i leveranse av beslag til byggmester Hitland samt montasje av gesimser i overgang mellom tak og fasader utført av lakkert aluminium i forskjellige farger.

Prosjektets størrelse var for vår del ca halv million.